Daily Archives: Pühapäev, 12.02.2012


Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine

Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine. – see idee osalusveebis väärib igati toetust. Idee esitaja Andres Laiapea kirjutab: Praegu kehtiv Riigikogu valimise seadus näeb ette, et kandidaat registreeritakse üksnes juhul kui on tasutud kuupalga kahe alammäära suurune kautsjon. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb aga, et kedagi ei tohi diskrimineerida varalise […]