Aga Island?

Kaks täies mahus väljavõtet skandaalsest artiklist, kus tsiteeritakse Yana Toomi. Rebi kontekstist välja või ära rebi, ikkagi tekib küsimus: mismoodi suhtuksid mõtteavaldusse “väljasurevast rahvusest” islandlased? Meil pole omakorda muud teha kui näidata päriselus, et eesti rahvus lisaks ellujäämisele kasvab julgelt üle miljoni piiri ning on ka 40 aasta pärast endiselt olemas, moodustades tänu enda loomulikule iibele vähemalt 88% elanikkonnast, nagu enne umsiedlungit. Selle eesmärgi teenistusse võib ilma igasuguste süümepiinadeta rakendada mistahes sotsiaal- ja maksupoliitilisi ideid. Ka keskerakondlikke, kui vaja. Peaasi, et nad töötavad.

Artikkel “Eesti haigus. Miks tahavad postsovetlikud maad nii väga surra” ilmus portaalis “Russkij Reportjor”, selle täiemahulise koopia avaldas portaal “Baltija”. Palun vabandust, kui siin esineb puussepanemisi tõlkega. Igaks juhuks on siinsamas ka originaalkeelsed väljavõtted ja muidugi link kogu artiklile. Otsustage ise, kas me reageerisime üle või mitte.

/—/

Hirm ja värin

“Ausalt öeldes ei mahu see mulle siiamaani pähe,” tunnistab parlamendiliige Yana Toom. “Mäletate neid Dovlatovi “transporttöölisi, kes joovad sherry brändit väikestest pitsikestest”? Kui sulle aga jõuab kohale, kuidas needsamad transporttöölised meid kogu selle aja on vihanud, siis tekib mingi kognitiivne dissonants. Minu tütar õppis eesti koolis ja sõbrustas eestlastega. Siis aga leidsid aset need 2007. aasta aprillisündmused – ja tema tuli minu juurde, silmad vaat sellised peas: “Ema, miks sa ei öelnud mulle, et nad meid niimoodi vihkavad?” Ja oligi kõik! Ta elab Moskvas ning ei taha sellest riigist mitte midagi kuulda. Sellised asjad on pöördumatud ja keegi ei tea, kuidas edasi.

“Mille eest siis meid niimoodi…?”

“Kui oled eestlastega kaua koos elanud ja tunned seda rahvast, siis saad aru, et teisiti ei saakski olla. Eesti ajalugu on seitsesada aastat orjust, mida siin ei suudeta unustada. See rahvas jäi kestma tänu sellele, et oli pidevalt ringkaitses ning võitles ühise vaenlase vastu. Nüüd pole vaenlast, aga harjumus pidada vastupanuvõitlust on ikka alles. Kelle vastu siis võideldakse? Loomulikult kohalike venelaste vastu! Nüüd oleme meie sellises olukorras, nagu olid eestlased seitsesada aastat – kogu aeg avaldame millelegi vastupanu. See aga lihtsalt lõhestab meid.”

Enne kohtumist Yanaga anti mulle tulenevalt tema rahvusest eraldi juhtnööre. Selline instrueerimine on Eestis möödapääsmatu. Siin on venelasi, kes on venelaste poolt või venelaste vastu, eestlasi, kes on eestlaste poolt või eestlaste vastu. Lisaks veel tohutu hulk ideoloogilisi nüansse segavereliste eestlaste ja segavereliste venelaste näol, kes on poolt, vastu ja nii edasi.

Yana on segavereline, kuid peab ennast venelannaks. Ta kuulub Eestis nende väheste elanike hulka, kelle jaoks on mõlemad keeled emakeeled. Selliseid inimesi on vaid 7% elanikkonnast. Yana püüab olla vahendaja kahe maailma vahel. Välja kukub see kehvasti. Kumbki pool suhtleb teineteisega põhimõttel “kurt sai kokku pimedaga”.

Järgnevad tsitaadid Laine Randjärvelt, kes ütleb, et eesti-vene vastasseisu puhutakse kunstlikult üles. Randjärve sõnul on maailm eesti keele võrra rikkam, kui ta oleks ilma eesti keeleta. Ta imestab, et Venemaa, selle asemel et rõõmustada selle rikkuse säilimise üle, hoopis tunneb muret selle pärast, mida siin vene keelega tehakse.

/—/

Siin ja seal

“Kas Eestis on igav?” küsin Yana Toomilt.

“Asi pole igavuses…” Yana otsib mõtlikult õigeid sõnu. “Kuidagi soine olemine. Vaadake, meil pole ühist ideed, mis meid liidaks ja kuhugi edasi viiks. Mul on viis last – kõik nad lähevad minema ja mina neid hukka ei mõista.”

“Kes võidab eesti ja vene keele duelli?”

“Eesti keel ei saa kuidagi võita,” vangutab Yana pead. “Selle keele kõnelejaid on üheksasada tuhat. See on väljasurev keel, väljasurev rahvus – selles on asi. Kui minult küsitakse midagi väljavaadete kohta, siis ma ütlen alati, et Mooses ei vedanud ilmaasjata juute 40 aastat mööda kõrbe kuni viimse orja surmani. Meil aga pole nii palju aega.”

Järgneb autori tiraad teemal “demograafiline agoonia” (seda mõistet pidavat Eestis päris tihti kasutatama), pisut kahtlast statistikat, ülevaade õpilaste vastusest küsimustele nende siiajäämisest-lahkumisest; mõtteavaldus, et tundub, nagu asuks eestlaste jaoks kõik oluline vaid minevikus… Autor nimetab Eestit absurdseks ja naljakaks riigiks, kus püütakse ehitada rahvusriiki avatud piiride tingimusis. Jne jne.

/—/

Algmaterjal

Страх и трепет

— Я, честно сказать, так и не смогла сложить это у себя в голове, — признается парламентарий Яна Тоом. — Помните этих довлатовских грузчиков, которые пьют шерри-бренди из маленьких рюмочек? Но когда ты понимаешь, как эти грузчики нас ненавидели все это время, возникает какой-то когнитивный диссонанс. У меня дочка училась в эстонской школе и дружила с эстонцами. А потом случился этот апрель 2007 года, она пришла ко мне вот с такими глазами: «Мама, почему ты мне не сказала, что они нас так ненавидят?!» И все! Она живет в Москве и слышать ничего не хочет об этой стране. Это какие-то такие вещи — бесповоротные. И совершенно непонятно, как с этим быть дальше.

— За что же нас так?

— Когда ты долго живешь с эстонцами и знаешь этот н­арод, ты понимаешь, что по-другому и быть не могло. Эстонская история — это семьсот лет рабства, о котором здесь никак не могут забыть. Этот народ сохранился потому, что постоянно был в круговой обороне, сплачивался против общего врага. Теперь врага нет, но привычка с­опротивляться осталась. Кому? Конечно же, местным русским. Теперь уже мы находимся в том положении, в котором эстонцы были семьсот лет, — все время чему-то противостоим. И это нас просто разрывает.

Перед встречей с Яной меня отдельно проинструктировали по поводу ее национальности. Подобный инструктаж в Эстонии неизбежен. Здесь есть русские, которые за русских и которые против, есть эстонцы, которые за эстонцев и кот
орые против. Есть еще огромный веер идеологических тонкостей вроде полукровок-эстонцев, полукровок-русских, которые за, против и так далее.

Яна — полукровка, но идентифицирует себя как русская. Она относится к тем немногим жителям Эстонии, для которых оба языка родные. Таких здесь всего 7%. Яна пытается быть посредником между двумя мирами. Получается плохо. Обе стороны общаются друг с другом по принципу «встретились глухой со слепым».

/—/

Здесь и там

— Скучно в Эстонии? — спрашиваю я Яну Тоом.

— Дело не в том, что скучно… — Яна задумчиво подбирает точное слово. — Как-то болотно. Понимаете, у нас нет общей идеи, которая бы нас сплотила и куда-то двигала. У меня пятеро детей, они все уезжают, и я не возражаю.

— Кто победит в противостоянии между эстонским и русским языками?

— Эстонский язык не может победить, — качает головой Яна. — Носителей этого языка девятьсот тысяч. Это вымирающий язык, вымирающая нация — вот в чем суть. Когда меня спрашивают о перспективах, я всегда вспоминаю, что Моисей же не зря таскал сорок лет евреев по пустыне, пока последний раб не умер. Но у нас столько времени нет.

/—/