Kuidas Venemaa Gruusia küsimuses "kahvlisse" ajada

Kõrvaltpiilujana tundub, et tingimustes, kus Venemaa “toetab” Lõuna-Osseetia ja Abhaasia eraldumist Gruusias, võiks viimane teha ühe järeleandmise, mis asetaks Venemaa väga piinlikku olukorda.

Nimelt võiks Gruusia deklareerida, et jah, teatud tingimustel ei ole mingeid takistusi nende alade eraldumiseks, kui rahvas seda soovib ning Gruusia ei hakka väikese impeeriumi kombel seda takistama.

Järgnevad tingimused:

Gruusia lubab Lõuna-Osseetial eralduda ja ühineda Põhja-Osseetiaga juhul, kui on täidetud kõik loetletud tingimused
1) Põhja-Osseetia kuulutab ennast iseseisvaks
2) Venemaa tunnustab Põhja-Osseetia iseseisvust ning viib sealt välja oma väed
3) Venemaa ja Põhja-Osseetia vahel kehtestatakse viisarežiim, mille järel Põhja-Osseetia ja Gruusia vahel hakkab kehtima viisavabadus
4) Põhja-Osseetia sõlmib Gruusiaga lepingu, mille alusel need riigid hakkavad tegema koostööd NATO liikmeks saamiseks
Sellele järgneks Lõuna-Osseetia eraldumine Gruusiast, liitumine Põhja-Osseetiaga ning riigi ümbernimetamine Osseetiaks

Gruusia lubab Abhaasial eralduda juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) Venemaa deklareerib avalikult ja ametlikult, et loobub kogu Kaukaasiast, st tunnustab Tšetšeenia iseseisvust ning a priori kõigi teiste Kaukaasia vabariikide iseseisvust juhul, kui need iseseisvuse välja kuulutavad
2) Abhaasia ja Venemaa vahel kehtestatakse viisarežiim, mille järel Gruusia ja Abhaasia vahel hakkab kehtima viisavabadus
3) Abhaasia sõlmib Gruusiaga lepingu, mille alusel tehakse koostööd NATO liikmeks saamiseks
4) Abhaasia lubab naasta grusiinlastel, kes sõja käigus olid sunnitud kodudest põgenema

Muidugi tahaks siis näha, kas Venemaa jätkab Lõuna-Osseetia ja Abhaasia eraldumise toetamist sama innukalt nagu praegu.