Rubriigist “ammendavaid vastuseid”

Alampalga läbirääkimised toimuvad sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonide – Eesti Ametiühingute Keskliidu ning Eesti Tööandjate Keskliidu vahel. Palga alammäära kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega.

2008. aastal toimunud alampalga läbirääkimistel ei jõudnud pooled kokkuleppele 2009. aasta alampalga suuruses ning alampalk on praegu 2008. aasta tasemel, mis on 4350 krooni kuus.

Sotsiaalkomisjon

Mis te arvate, millele Riigikogu sotsiaalkomisjon niimoodi vastas?

Eks ikka üleskutsele algatada läbirääkimised alampalgastrateegia koostamiseks! Vaata üleskutset osalusveebist.

Arvan, et rohkem pole kommentaare vaja.