Mis ja miks muutus minu veebipäevikus

Heale lugejale ei ole jäänud märkamata “pisimuudatused” kahes veebipäevikus. Ühe nimi oli varem “Rakvere-Tallinn” ja teise nimi “Jaanus Nurmoja liivakast”. Üks nimi peegeldas minu pendeldamist kahe linna vahel, teine aga minu laborandirolli.

Sellest hetkest aga, kui leidsin võimaluse näidata ühe postitusega sama artiklit kahel saidil, jõudsin seisukohale, et kumbki nimi ei peegelda enam tegelikku olukorda. Küll aga teeb seda nimetus “Peegeldaja”. Nii sai ta nimeks kummalegi veebipäevikule. Ning alates eelmisest artiklist kattub kummagi sisu üksüheselt.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!