PEEGELDAJA
Olen uhke, et mul pole häbi öelda
Olen uhke, et mul pole häbi öelda

Millisel juhul tasub anda allkiri Euroopa kodanikupalga idee toetuseks?

Tingimusteta põhisissetuleku ehk rahvasuus ka kodanikupalga idee toetamiseks Euroopa Liidus on juba mõnda aega avatud allkirjastamiskeskkond. Täpsemalt öeldes allkirjastatakse seal petitsiooni, mis kutsub Euroopa Komisjoni võtma idee töösse, uurima selle rakendatavust ning korraldama arutelu Euroopa Parlamendis. Facebookis on sellele ideele pühendatud ka eestikeelne kogukonnaleht www.facebook.com/KodanikupalkEuroopasse . Interneti teel saab toetust avaldada ainult allkirjastamiskeskkonnas kuni 13. jaanuarini 2014, mis tähendab, et pelgalt Facebookis laikimisest pole vähimatki kasu.

Oletame, et teieni on jõudnud üleskutse anda oma allkiri sellele petitsioonile. Loomulikult küsite kohe: “Miks ma peaksin sellele allkirja andma?”

Kindlasti jätate allkirja andmata siis, kui teile on mõte põhisissetulek idee nii vastuvõetamatu, et te ei taha midagi kuulda isegi selle arutamisest, kui teie arvates pole Eestis ega mujal Euroopas midagi vaja muuta.

Millisel juhul aga oleks mõtet toetusallkiri anda?

 1. Kui olete igal juhul tingimusteta põhisissetuleku idee poolt
  Loomulikult te tahate, et Euroopa Komisjon selle idee kallal töötaks!
 2. Kui te pole nõus kõigi seisukohtadega, millest autorid petitsioonis ja selle seletuskirjas kirjutavad, ehkki muidu pigem pooldate ideed
  Toetusallkirju kogutakse selleks, et EL institutsioonid ja parlament ideega tööd hakkaks tegema. Menetlusse jõudmine tähendab ju alles protsessi algust, mille lõpptulemus on igal juhul konkreetsem ja kvaliteetsem kui praegune kodanikualgatus. Kindlasti on Euroopa Parlamendis neid, kes mõtlevad samamoodi nagu teie. Tõenäoliselt leidub neid ka Eestist valitud parlamendiliikmete hulgas. Tõenäoliselt tekib siis ka Eesti meedias rohkem mõttevahetusi ja miks ei võiks teie selles kaasa lüüa, kallutamaks poliitikuid teile soovitud suunas?
 3. Kui te heidate idee esitajatele ette puudujääke petitsioonis – näiteks seda, et nad pole märkinud, millistest allikatest seda toetussüsteem peaks rahastama
  Allkirju kogutakse mitte petitsiooni vormistuse või sõnastuse toetuseks, vaid selleks, et Euroopa Komisjonil tekiks kohustus ideed menetleda, korraldada teostatavusuuringuid ning arutelu Euroopa Parlamendis. Petitsiooni esitajad ei peagi teadma kõiki võimalikke allikaid. Nemad on ju lihtsad kodanikud, kes on võtnud endale eesmärgiks nõuda võimueliidilt millegi arutamist, kasutades oma demokraatlikke õigusi!
  See on Euroopa Liidu institutsioonide ülesanne – uurida välja, kas ja kuidas on tingimusteta põhisissetulekut võimalik kehtestada. Selle ülesande saame Euroopa Komisjonile tekitada aga ainult siis, kui petitsioonile koguneb hiljemalt 13. jaanuari õhtuks miljon toetavat allkirja, sealjuures seitsmest riigist nende riikide miinimummäära jagu. Eesti miinimummäär on 4500 allkirja.
  Järelikult tuleb toetada, et saada teada, mis allikatest peab rahastamine toimuma. Juhul muidugi, kui idee tunnistatakse teostatavaks.
 4. Kui te ei usu, et tingimusteta põhisissetuleku idee on teostatav
  Järelikult tasub anda allkiri, et Euroopa Komisjon sellega tööle hakkaks ning teie uskumist või mitteuskumist asendaks ühel hetkel teadmine.
 5. Kui te pole just tingimusteta põhisissetuleku idee toetaja, ent teil on villand Eesti tänastest valitsejatest
  Pole kahtlustki, et tingimusteta põhisissetuleku idee on Toompea võimuerakondadele puhtmaailmavaateliselt täiesti vastunäidustatud. Seda arvestades kujutlege nüüd hetkeks nende pikki nägusid, kui selgub, et Eesti on üks neist riikidest, kus selline petitisioon sai riigi miinimummäära jagu või rohkemgi allkirju…