PEEGELDAJA
Olen uhke, et mul pole häbi öelda
Olen uhke, et mul pole häbi öelda

Hädakaitse piiri ületamine ei tohiks olla karistatav

Seoses hiljutise jõhkra peksmisega Tartus hakkas mulle kusagil kommentaariumis silma mõtteavaldus, mille sisu oli umbes selline, et inimesed ei julge vahele astuda või ennast kaitsta, sest kardavad, et ületavad hädakaitse piiri ning saavad selle eest karistada.

See on tõesti probleem, aga olemas on ka lahendus. Nimelt võiksimegi loobuda karistamisest hädakaitse piiri ületamise eest. See julgustaks vägivallakuritegude ohvreid. Nad saaksid kasutada ka kõige äärmuslikumaid vahendeid oma ründajate vastu, kui jõud üle ei käi. Tihtilugu on ju nii, et sa võid ju mingi rünnaku korraks tagasi lüüa või hetkeks pääseda, aga selleks, et välistada rünnaku kordumine, tuleb midagi täiendavat ette võtta. Ma ei hakka siinkohal arutlema selle üle, mida näiteks.

Samas oleks vist vale, kui hädakaitse piiri ületamisel mingit tagajärge ei oleks. Ainuke õiglane tagajärg oleks kurjategijate karistuse vähendamine ohvri või sekkuja poolse hädakaitse piiri ületamise tõttu. Teisisõnu – hädakaitse piiri ületamine oleks süüd kergendav asjaolu. Ning kui seesama piiri ületamine on nii ränk, et kurjategijal kaob üldse võime edaspidi kedagi rünnata, siis võiks ta karistuse kandmisest vabastada.