PEEGELDAJA
Olen uhke, et mul pole häbi öelda
Olen uhke, et mul pole häbi öelda

Küsimused Eduard ja Meta Pihaku saatusest Saksamaal

Hetkeseisuga loodan saada vastuseid järgmistele küsimustele

 1. Millise laevaga saabusid dr. Eduard Pihlak ja Meta Pihlak Eestist Saksamaale?
 2. Kas nad saabusid Gotenhafeni (Gdynia) kaudu? JAH

 3. Kas nende esimene elukoht Saksamaal oli Rügeni saar?
  EI
 4. Millal nad siirdusid Güstrowisse? Kolm kuud hiljem, jaanuari 1945. Gotenhafenis elasid nad aadressil Helablick 15.

 5. Kas nad elasid Güstrowis algusest peale majas, mille tänane aadress on Seidelstraße 36?
  JAH
 6. Kas maja oli ühe- või kahepereelamu?
 7. Kas Pihlakute päralt oli terve elamispind?
  • kui ei, siis kellega nad elamispinda jagasid?
 8. Milline oli selle elamispinna staatus, kui Pihlakud seal elasid? Kas see oli nt riigi/linna elamispind, kellegi eraomanduses üüripind vms
 9. Kas dr Eduard Pihlak töötas Rostocki haiglas?
  EI
  • kui ei, siis kas mõnes Güstrowi haiglas või oli tal tavapärane erapraksis? Erapraksise jaoks oli tal külalislitsents. Ta oli Güstrowis abiarstina riigi tervishoiuosakonna teenistuses. 10. Kas, kus ja mis ametis töötas Meta Pihlak Güstrowis?
  Kui, siis õpetajana – see oli märgitud tema elukutseks ka surmatunnistusel
  • kui töötas, kas see töökoht asus pigem Güsrtowi kesklinnas või hoopis Primerburigs?
   • kui Primerburgis, siis kas selleks töökohaks oli sõjaväe varustusbüroo Heereszeugamt V?
 11. Kas Eduard sai 1945. aasta aprilli esimesel poolel südameinfarkti? EI
 12. Kas Eduard suri 12. aprillil 1945? JAH

 13. Kas Eduardi surma ametlikuks põhjuseks märgiti “bronhikatarr”?
  Bronchial Ca. ja seda on tõlgitud bronhikartsinoomina.
 14. Kas dr. Eduard Ferdinand Pihlak maeti Güstrowi kalmistule?
 15. Millised nägid välja matused? Kes peale naise olid veel teda viimsel teekonnal saatmas?
 16. Milliseks kujunesid Meta jaoks tema elu viimased poolteist kuud ilma abikaasata?
 17. Kas ja mis muutus Meta elus alates 2. maist 1945, mil Güstrowisse sisenesid Nõukogude väed?
  • kas Meta sattus ka ise Nõukogude sõjameeste vägivalla ohvriks või kannatas muud moodi nende terrori läbi?
  • kas massilise enesetapulainega kaasa läinute hulgas oli inimesi, kes olid talle lähedasteks saanud? kas oli eestlasi?
 18. Kas seisuga 24. mai 1945 eksisteeris veel mingisugunegi võimalus, et inimesed saavad ühest okupatsioonitsoonist teise liikuda, sealhulgast Nõukogude tsoonist mõnda lääneliitlaste tsooni?
  • kui jah, siis kas Güstrowi elanikud olid sellest informeeritud või oli neil olemas vaba võimalus seda informatsiooni saada?
   • kui jah, siis kas Meta oli sellest informeeritud?
    • kui jah, siis kas ta pidas selle võimaluse kasutamist mõttetuks, kuna oli jäänud üksi, ilma toetava meheta ega näinud endal enam kusagil tulevikku?
 19. Kas Meta oli ise varustatud surmava mürgiga või oli temagi üks nendest, kellele jagati mürgikapsleid?
 20. Güstrowi 1945. aasta enesetappude ja okupatsioonivägedega seotud vahejuhtumite läbi hukkunute loetelus on Meta Katharina Pihlaku nime juures märge “25. mai 1945 kell 1.00”. Kas see tähendab, et
  • Meta suri / sooritas sel kuupäeval ja kellaajal enesetapu? JAH, see on surmatunnistusel märgitud surmahetkeks

 21. Kas Meta teavitas kedagi ette oma enesetapukavatsusest?
  • Kui, siis keda ja kuidas ta teavitas?
 22. Kas Meta leiti surnuna oma kodust?
  JAH, vähemalt oli nii kirjas surmatunnistusel.
 23. Kas Meta leiti surnuna juhuslikult?
  Pole teada, surmast teataja oli Bruno Pasch, kes võis olla ühtaegu kolleeg ja hea sõber.
  • kui ei, siis kas ta kutsus kedagi endale spetsiaalselt külla, et too või need ta surnuna leiaksid?
   • kui jah, siis keda ja kuidas ta sel moel endale külla kutsus?
   • kui ei, siis mismoodi ta oma enesetapust märku andis ja kas see märguanne oli kuidagi eelnevalt kokku lepitud?
  • kui jah, siis kes ta leidis ja millise märgi põhjal seda taibati teha?
 24. Kas Meta ettevalmistused enesetapuks olid samasugused nagu legend räägib:
  • tegi teoks oma ammuse isemoodi unistuse ja riietas end just niimoodi, nagu tahtis olla riietatud hetkel, mil ta surnult leitakse
  • enne mürgi võitmist süütas küünla
 25. Kas Meta maeti oma mehe juurde Güstrowi kalmistule? Kes olid teda saatmas?
 26. Kas Eduard ja Meta Pihlaku hauad / hauaplats on Güstrowi kalmistul alles?
  • kui jah, siis kas sellises seisukorras, et vähemalt nimed hauakividel või ristidel on tuvastatavad?
   • kui jah, siis keda tuleks selle eest tänada?

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga