Ebaeetiline gallup

Juhin tähelepanu äärmiselt inetule viisile küsitlust teha. Asi pole aga mitte Postimees online’i küsimuses “Kas oleksite nõus arstide ja õdede palgatõusu nimel lahja alkoholi eest rohkem maksma?”, vaid kahes esimeses vastusevariandis.

nome_gallupNeed vastusevariandid on “Jah, tervishoid vajab lisaraha” ja “Ei, leida tuleks muid lahendusi”. Kolmas (ei tarvita alkoholi) ei puutu praegu asjasse.

Panite tähele? Kui sa vastad “Ei, leida tuleks muid lahendusi”, siis sa justkui ühtaegu ütleksid, et tervishoid ei vaja lisaraha! Kui aga tahad selge sõnaga öelda, et tervishoid vajab lisaraha, siis annad nõusoleku valitsuse kavadele lahja alkoholi aktsiisi tõsta, kuigi sa võib-olla ei pea seda üldse mõistlikuks!

Tea, kas siis nüüd tuleb uudis selle kohta, et näe, ainult 26% gallupil vastanutest leidis, et tervishoid vajab lisaraha? Ja siis veel imestatakse, miks räägitakse kartellimeediast ja seostatakse väljaannet ühe või teise poliitiliste ringkonnaga!

Avalikkuse pärast pole aga vaja muret tunda. “Positiivsed” uudised à la “toidukorv muutus septembris odavamaks” kõrvuti streigiuudistega lihtsalt enam ei tööta. Ei tekita tunnet, et normaalse palga nimel streikida oleks häbiväärne. Juba ammu.