Daily Archives: Pühapäev, 12.02.2012


Actamaal

Euroopa – suur kunstnik – on maalinud valmis ilusa acta lummava acta lausa heksaptühhoni elava ja kõnetava kujutelmi ergutava kaua tehtud kaunikese miks sa seda ometi ei taha oma seinale?


Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine

Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine. – see idee osalusveebis väärib igati toetust. Idee esitaja Andres Laiapea kirjutab: Praegu kehtiv Riigikogu valimise seadus näeb ette, et kandidaat registreeritakse üksnes juhul kui on tasutud kuupalga kahe alammäära suurune kautsjon. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb aga, et kedagi ei tohi diskrimineerida varalise […]