FRUSTRATSIOON


mees näe kaevab teisel auku
ei ta kuku sinna vist
kukub see kes peab

ja kes kukub se’sse auku
vastu põhja krobelist
mis ta’s teeb kes teab

tema augus aega veedab
omakorda uuristades
mullakamarat

vaikusega end ta reedab
tardununa uudistades
kullakamakat

Ilmunud ka Virumaa Teatajas 01.09.2012
(ainult paberlehes)


About Jaanus Nurmoja

Õppinud ajakirjanikuks. Muusikuks jäi õppimata, kuid teadmised ei jäänud olemata. Erialast tööd olen vihtunud Eesti Raadios, Tallinna Linnakantseleis, SA-s Eesti Loodus ja Rakvere Linnavalitsuses. Aktiivsem seos muusikaga on alati väljendunud mõnes kooris laulmisega. Esinenud on ka muusika loomise juhtumeid. 2012. aasta aga tõi mulle ootamatult Meeskoor Rakvere dirigendi rolli.