DEHEMRUUS


Täna kunn on onkel SEVLI,
enne oli taat LETÜÜR.
Meie nendega ei kelgi  –
istkem kodus, ees lektüür.

Aga mister IREM TRANNEL
oli üleilmne, tead.
Valjult kaikus külakannel,
kuulasid globaalsed sead.

Enne veel kui tõusis urak,
pähe lajatas ta käpp,
oli vaikus – rabas murak,
pihus stip ja pukis STÄP.

Keegi stirf, kel nimeks FLODA
vahepeal kah laiutas.
FISSOJdžov jikilev hooga
jälle vange paigutas.

Nüüd on teised elukäänud.
Taani linnas RAASIVAS
takerduma vist on jäänud,
inimmmeri aasimas.

SALLAK MIIS teeb kaugel transat,
pausi pidamas RAAL TRAM,
kirdes IHÄV on.

Kuid mansat
keegi kogub. Nimi? ramm?

Selgub, kui ta välja murrab.
Jah – nii ongi, PISNA SURDNA!

Avaldatud ka ajakirjas Pilkaja
septembris 2012


About Jaanus Nurmoja

Õppinud ajakirjanikuks. Muusikuks jäi õppimata, kuid teadmised ei jäänud olemata. Erialast tööd olen vihtunud Eesti Raadios, Tallinna Linnakantseleis, SA-s Eesti Loodus ja Rakvere Linnavalitsuses. Aktiivsem seos muusikaga on alati väljendunud mõnes kooris laulmisega. Esinenud on ka muusika loomise juhtumeid. 2012. aasta aga tõi mulle ootamatult Meeskoor Rakvere dirigendi rolli.