E-riik: mis vahe on saatmisel, saatmisel e-postiga ja jagamisel? 2


Võin oma kogemuse põhjal kinnitada, et kodanikuportaali eesti.ee alajaotus Minu asjad / Minu dokumendid üldjoontes töötab nii, nagu peaks. Nii õnnestus mul saata oma dokumendikeskkonnast üks kultuuritoetuse kasutamise aruanne otse Rakvere Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemi (nemad kasutavad Postipoissi), koormamata selleks kellegi e-postkasti. Sinna jõudis see dokumendivahetuskeskuse (DVK) kaudu (mis asi see on, selle kohta peaks materjale küllalt leiduma).

Tõsi, mitte päris probleemitult. Millegipärast nägid linnavalitsuse ametnikud seda oma Postipoisis pealkirjaga “dvk-136519.xml: ei leia dokumendi liiki (Avaldus / Taotlus)” ja pidid pealkirja ise käsitsi õigeks muutma (dokumendi liigiks on Rakvere LV-s pandud “Kiri”). Nähtavasti on portaali tegemisel eeldatud, et kodaniku saadetav dokument PEAB juba saatmisel olema liigitatud ning et kodanik ei saadagi asutustele muud liiki dokumente kui “Avaldus / Taotlus”. Teine küsimus on muidugi, miks pidi see veateade asendama dokumendi õiget pealkirja. Vastust otsitakse. Rakvere linnaametnikud koos Microlinki rahvaga püüab jõuda selgusele, kus on viga, kas viga on Postipoisis või DVK-s / eesti.ee –s ning leida lahendust (kui see juba leitud pole).

image

Eeltoodu on siiski väike mure. Tänu oma kasutajakogemustele oskasin loogiliselt mõeldes aimata, mismoodi peaksin toimima selleks, et aruanne linnavalitsusse jõuaks. Aga kuidas tuleks toime inimene, kes püüab esimest korda elus oma dokumendikeskkonnas toimetada ega oska vormivälja ühesõnalisest sildist välja lugeda funktsiooni, mis selle taga peitub ning ei  julge katsetada?

Abiinfo, vähemalt sellist pealkirja kandev alajaotus on olemas. Loeme, milliseid võimalusi kätkeb endas menüü “Minu asjad”. Selle all on kirjas:

Minu dokumendid – teenus, mille abil saab riigiportaalis luua ja allkirjastada dokumente. Samuti on võimalik jagada dokumente teistele allkirjastamiseks, saata otse vajaliku asutuse dokumendihaldussüsteemi ning saata ametliku e-posti vahendusel.”

Väga tore, kuid kahjuks oleme dokumendi vormiga töötades sama targad.

image

Oletame, et dokument on loodud ja kõik vajalikud failid lisatud. Paneme allkirja. Tehtud. Aga edasi? Näeme muu hulgas järgmisi vormielemente:
1) Saajad: image
2) Saada e-postiga
3) Jaga

Kasutajal tekib küsimus: mis vahe neil on? On vaja, et dokument jõuaks asutusse. Kas saajate lisamine on eeltoiming e-postiga saatmisele – lisan saajad ja siis vajutan nupule “Saada e-postiga”? Alles töö käigus saab ta teada, et saaja ja e-posti aadress on eri asjad. Hüva. Vaatab siis abiinfost järele ja saab teada, mida teenus Minu dokumendid võimaldab.

image

image

Oot-oot – aga siin pole ju öeldud, mida see kõik tähendab ja KUIDAS seda kõike teha! Kus see DVK kaudu saatmine käib? Ja mis vahe on saatmisel teistele kasutajatele ja jagamisel kasutajate vahel? Siiski – teises abitekstis oli midagi veel kirjas. Teeme selle “Menüü Minu asjad kasutamisest” lahti. Muidugi, meelde tuli! Dokumente jagatakse teistele allkirjastamiseks ja neid võib saata ametliku e-posti vahendusel. Pilt on selgem. Huvitav, miks ei võinud see kõik olla ka Minu dokumentide abitekstis kirjas…

Aga ikkagi – kus see koht on, kus ma saan saata dokumendi otse asutuse dokumendihaldussüsteemi? Teises abitekstis räägitakse saatmisest ja vastuvõtmisest DVK kaudu. Kas see on seesama? Või peetakse silmas saatmist ametliku e-posti kaudu? Või on see kõik peidus nupu “Lisa saajad” all? Ja kui ongi, siis kust ma tean, kas see asutus või firma kasutab dokumendihaldussüsteemi, st kas minu dokument ikka laekub neile DVK kaudu?

Proovime järgi. Vajutame nupule “Lisa saajad”. Meile avaneb väikeses aknas selline vorm:

Fullscreen capture 9.02.2012 113344

Nüüd tuleb välja, et saaja(te) lisamiseks tuleb mul kusagilt leida asutus(t)e/firma(de) registrikood(id). Ega ei tule kohe selle peale, et nende leidmiseks on võlusõna “Kontaktid”. Aga oletame, et kasutaja oli nii nutikas. Leidis sobiva koodi. Kopeeris lahtrisse, kirjutas EE ette ja salvestas. Paraku ei ole sellele asutusele võimalik dokumenti niimoodi saata. See selgus alles nüüd (asendasin siin tekstis päris koodi pseudokoodiga):

EE12345678 x
Isik/asutus EE12345678 ei ole teenusega ADIT (“Minu dokumendid”) liitunud, kuid võite soovitada tal teenusega liituda aadressil https://www.eesti.ee/est/minu/dokumendid

Palju tänu, nii tore oli selle teadasaamiseks pikki minuteid kulutada ja detektiivi mängida. Vanasti oli dokumenti jagades nii, et kui hakkasid kirjutama isikukoodi või registrikoodi (või asutuse nime), siis tekkis automaatne valikumenüü, kust said õige adressaadi valida. Ju see siis rahvale igav tundus. Ei jääks ju mingit töörõõmu, kui ma ei saaks käsitsi kirjutada või kopeerida registrikoode ja neid komaga eraldada. Ära jääks avastamisrõõm: ennäe, kasutavadki teenust! Inimesed muutuksid vist üldse laisaks, kui neil oleksid suure tekstilahtri asemel ees rippmenüü ja nupp “Lisa järgmine saaja” ning rippmenüü näitaks ainult neid asutusi, kuhu saab läbi DVK dokumente saata?

Nali naljaks, aga kodaniku dokumendivormi täiustamist tuleks tõsiselt kaaluda. Võib ju olla, et disainerite ilumeel ei luba kirjutada vormiväljade juurde selgitavaid tekste (küsimusmärgiga link abitekstini ehk kuidagi läheks läbi) ning pikk sisestusnupp à la “Lisa DVK kaudu saajad” paneks neid nina kirtsutama. Võib ju olla, et keskkonda turundav ametnik oskab kirjutada ilusa üldtutvustuse, nö reklaamteksti, kuid pole proovinudki kasutamisjuhendit koostada… Kas poleks aga õigem ohverdada teatud osa ilust otstarbekuse ja arusaadavuse nimel? Ning luua arusaadavaid kasutusjuhendeid, pannes kokku PR ja IT pead?

P.S Kuidas saadakse või antakse tagasisidet menetlusstaatuse kohta – selle kohta ma hetkel vastust ei saanudki. Kas see toimub ainult “ametlike vormide” osas või peaks ka näiteks Rakvere Linnavalitsuse Postipoiss mulle sellist infot “Minu dokumentidesse” saatma?

____________

Teemaväliselt: kui keegi juhtub Google Chrome’i kasutades kuhugi id-kaardiga sisse logima ja esimese hooga avaneb selline ekraan:

Andmeid ei ole vastu võetud. Taaslaadi see veebileht hiljem

siis ei ole vaja pead kaotada, vaid veidi oodata ja klikata lingile “Taaslaadi see veebileht hiljem”. Miks selline vealeht vahel ilmub, ei ole aimu.


About Jaanus Nurmoja

Õppinud ajakirjanikuks. Muusikuks jäi õppimata, kuid teadmised ei jäänud olemata. Erialast tööd olen vihtunud Eesti Raadios, Tallinna Linnakantseleis, SA-s Eesti Loodus ja Rakvere Linnavalitsuses. Aktiivsem seos muusikaga on alati väljendunud mõnes kooris laulmisega. Esinenud on ka muusika loomise juhtumeid. 2012. aasta aga tõi mulle ootamatult Meeskoor Rakvere dirigendi rolli.


2 thoughts on “E-riik: mis vahe on saatmisel, saatmisel e-postiga ja jagamisel?

 • aarnes

  Hea Jaanus!
  Põhimõtteliselt on Sul täiesti õigus ja mul on hea meel sisulist ja konstruktiivset kriitikat saata. Nagu vastuste välja tuleb oleme enamuse probleeme juba ka ise tuvastanud ning proovime lahendusi leida, aga alati on hea saada enda kahtlustele kinnitust.

  Kõik mis puudutab juhendite täiustamist on väga õige, aga tuleb tunnistada, et saatmise-jagamise nüansside selgitamine ei ole nii ehk naa kõige lihtsam. Vastavate väljade juures on puudu küsimärgid-mummud, mille alt võiks selgitav tekst välja tulla. Paraku ei ole nende tekitamine 5 minuti töö, aga me vaatame veel vastvaid kuvasid ning ilmselt tekitame need sinna.

  Palusime meie DVK/ADITI spetsialistidelt kommentaare Sinu jutule. Alljärgnevalt nende kommentaarid:
  Dokumendi liigi valimine:
  Sellega on tõesti hetkel paraku nii, et vaikimisi saadetakse kõikidele asutustele e-vorm niiviisi, et dokumenditüübiks on määratud “Avaldus / Taotlus”. Asi on nimelt selles, et e-vormide rakendusest ei kandu hetkel edasi dokumenditüüp ADITisse. Ülejäänud osas on ADITi poolt saadetava e-vormide DVK ümbrik täpselt samasugune nagu kunagi saatis e-vormide rakendus neid välja. Vajab arendust ühesõnaga. Tegelikult oleks ka kindlasti võimalik Webmedial mingi workaround lihtsalt teha. Tegelikult, läheks juba pilt paremaks suure tõenäosusega, kui Postipoissi lisada juurde dokumendiliik “Avaldus / Taotlus”, sest dokumendi pealkirja tegelikult edastatakse ilusti üle ADITi. Postipoisil on omadus nö dokumendi viga kirjutada pealkirja, kui see viga nö ära kaotada, siis oleks juba mure väiksem.

  Kasutajamugavuse osas oleme võibolla liialt usaldanud väliseid eksperte selmet olla ise rohkem otsustaja ja vedaja. Kasutatavuse analüüs tehti kaks aastat tagasi ja on nii mõneski kohas ajale jalgu jäänud. Kuid igajuhul on niivõrd paljude funktsionaalsuste kuvamine ühes kohas võrdlemisi keerukas ülesanne.

  Automaatse valikmenüüga on see teema, et me ei taha AKIga jamasi, igaljuhul, ka tuleviku arenduste puhul, peab isik teadma koodi kellele ta saadab, vähemalt eraisikute puhul. Asutusi hõlmav otsing on plaanis, tööülesanne on isegi arenajale edastatud, aga praegu ei oska tähtaega lubada.

  Parimate soovidega

  Aarne Seppel
  eesti.ee sisujuht

 • Jaanus Nurmoja Post author

  Aitüma!
  “Automaatse valikmenüüga on see teema, et me ei taha AKIga jamasi,”
  Seadus loeb minuteada isikukoodi tavaliste isikuandmete hulka. Isikukoodid on ilusti kirjas nt Äriregistri B-kaartidel jne.
  Mõistlik oleks eraisikute puhul selline stsenaarium (ehkki arendajale võib olla keeruline seda luua):
  – kui selle nimega inimesi on ainult üks, siis annab automaatne valikmenüü ainult selle isiku nime. Isikukoodi näeb kasutaja alles siis, kui on sellele inimesele midagi saatnud või jaganud
  – kui selle nimega inimesi on mitu ja neil kõigil on erinevad sünnikuupäevad, siis ilmuvad nimede kõrvale sünnikuupäevad
  – kui mitu sama nimega inimest on sündinud ühel kuupäeval, siis alles tulevad mängu isikukoodid (vähemalt need neli viimast numbrit)
  – ja loomulikult siis, kui kasutaja sisestab isikukoodi, ilmub õige nimi alles pärast isikukoodi viimase numbri sisestamist

Comments are closed.