Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine

Lõpetada Riigikogu valimistel kautsjoni nõudmine. – see idee osalusveebis väärib igati toetust.

Idee esitaja Andres Laiapea kirjutab:

Praegu kehtiv Riigikogu valimise seadus näeb ette, et kandidaat registreeritakse üksnes juhul kui on tasutud kuupalga kahe alammäära suurune kautsjon. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb aga, et kedagi ei tohi diskrimineerida varalise seisundi tõttu. Näib, et Riigikogu valimise seadus riivab põhiseadust, sest sellega on sisuliselt kehtestatud varanduslik tsensus poliitikas osalemiseks. Selle vastuolu kõrvaldamiseks teen ettepaneku loobuda kandidaatide registreerimisel kautsjoni nõudmisest. Selle asemel võib nõuda näiteks toetusallkirjade esitamist, nagu seda tehakse mitmetes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.