Olukord e-riigis annab lootust ka tähtajainfo poole pealt

Paistab, et e-riigi arendamisel on mingi vundament valminud ning vähemalt ministeeriumide rahvas on väga positiivne kõikvõimalike ettepanekute suhtes. Tundub, et sellele vastamiseks tehti ka eeltööd ning asjatundajd uurisid, mis loom see iCal formaat on. Kiitus!

___________________________________

Idee 2007/000404 Trüki
Pealkiri: XML/RSS ja iCAL väljund riigi ja OV tähtajainfole
Esitaja: Jaanus Nurmoja
Esitamise kuupäev: 10.11.2007
Idee etapp: Vastatud

Sisu/põhjendus:Erinevat liiki info, näiteks riigihangete otsimisel on oluliseks kriteeriumiks tähtajad. Seetõttu teen ettepaneku muuta lihtsamaks hangete ja muu tähtaegadega seotud info otsimine hankijate ja tähtaegade järgi ning luua võimalus, et jooksvat infot saaks panna “jälgima” alternatiivsed keskkonnad, nagu näiteks iCal toega kalendrid. Sellest võidaksid nii hangete eest vastutajad, konkursside läbiviijad, riigihangete pakkujad ja konkurssidel osalejad kui ka näiteks ajakirjandus ja muu huvi tundev avalikkus.

Idee:

Toimima peaks väljund näiteks Riigihangete registri puhul järgmiselt. Riigihangete registrist info otsija valib hangete otsingust soovi korral hankija ning teostab päringu. Järgmise sammuna leiab ta kas päisest või jalusest lingi -näiteks iCal – ning kopeerib selle oma kalendritarkvarasse (näiteks Mozilla Sunbird või Lightning vms, ka uuemas Outlookis peaks ics info online lugemise tugi juba sees olema) või oma Google kalendrisse. Lingis sisalduv teave ütleb, kas päring on tehtud kõigile hangetele või siis näiteks ainult Xxx Linnavalitsuse omadele ja/või ainult teatud liiki hangetele. Tulemus – kasutaja arvutikalendrisse ilmuvad õigete kuupäevade ja kellaaegade juurde teated vastavate hangete kohta, mis näitavad ära hanke nimetuse ja selle, millise tähtajaga on tegemist, st. kas see on näiteks:1) pakkumuse esitamise tähtaeg2) hankelepingu sõlmimise tähtaeg3) hankelepingu täitmise tähtaegNii võib iga hanke kohta olla mitu “kalendrieset”. Igas kalendriesemes on Subject väljal hanke nimetus, Location väljal hankija, Description väljal lühike info hanke sisust ja link konkreetse hanke andmeteni. Vajadusel peaks saama panna tööle ka meeldetuletaja. Eelnimetatut võimaldab eelkõige iCal formaat. RSS on tavaliselt olnud sisestamishetke-keskne. Seetõttu on RSS parem edastama valitud sisestamisi, et jälgida operatiivselt juba toimunud tegevusi. Vajalikuks ja toimuva jälgimist paremini hõlbustavaks pean aga mõlemat võimalikku väljundit.

Kommentaarid
j.nurmoja kirjutas 16.11.2007 13:21:Loomulikult ei pidanud ma ainult RHA-d silmas, nende najal oli lihtsalt kõige parem näidet tuua ja neil on vast kõige rohkem tähtaegadega seotud teavet. iCal formaadis näen ma rohkem “automaatikat” – kord juba sisestatud info ei vaja uut sisestamist, kui just parandada pole vaja. Mis puudutab aga muud teavet, mis toodetud erinevates keskkondades ja asutustes, siis igaks juhuks tasub tunda huvi Lääne-Virumaa tegemiste üle. Maavalitsus on nimelt võtnud eesmärgiks luua erinevaid osapooli, sh omavalitsusi ühendav teabeportaal ning selles löön kaasa ka mina. Täpsemalt olen välja pakkunud oma nägemuse uudiste, eelinfo, teadaannete ja sündmustekalendri edastamiseks sellises portaalis ja selle abil, võimalikke funktsionaalsusi nii tarbija kui ka sisulooja poolel. Loodame, et kui Lääne-Virumaal asi õnnestub, siis on see algeks üleriigilisele infosüsteemile. Kui omavalitsused kaasa tulevad, siis pääsevad ka väiksemad neist uudistemaailmas rohkem esile.eRT tegijaid ei ole vist küll põhjust süüdistada mitteoperatiivsuses. Nende esilehel on, muide, olemas lingid kõige värskematele terviktekstidele. Aga seadusemuudatuste RSS-il oleks muidugi jumet. Siia võiks veel lisanduda eÕiguse RSS. eRT kiituseks ütleksin veel, et selline keskkond, kus lisaks algtekstidele moodustuvad terviktekstid ja kus saab vaadata ka tulevikuredaktsioone, on iseenesest eesrindlik ning tegelikult võiks eRT-st kunagi saada kõigi Eestis loodavate õigusaktide ühtne keskkond.
krabi kirjutas 12.11.2007 11:32:Mitte ainult see asutus ei peaks olema koht kus seda laadi infot välja voolab.Kunagi üritasin sel teemal muudatust alustada:https://www.eesti.ee/tom/ideas.py/show?idea_id=2000- Minu idee oli, et suurem grupp asutusi, mitte ainult riigihanked, peaks väljastama riigiettevõttes toodetud infot tavainimestele. Näiteks www.riigiteataja.ee võiks samuti sedasi toimida – kasu oleks, et inimesed kes asjast tõsiselt huvitatud saaksid koheselt teavitatud, kui mõni seadus muudetud. Muidu inimesed ja juriidilised isikud võivad elada vananenud seaduste põhjal. Aga mis asutus vastutab selle kodulehe eet, pole mulle teada? Sama oleks siis ka riigihangetega – ettevõtjad saavad koheselt haakuda mõne hankne külge. Ehk on veel midagi, millest inimesed huvituvad? Seetõttu peaks laiem haare toimuma. Ehk analüüs, kes millist infot toodab ja kas oleks kasu sellest, kui inimesed saaks koheselt informeeritud?On Sinu mõtted sarnased minu omale? Ehk muudad, kui saad, seda ettepanekut ja täpsustad selles osas? Samas arvan, et RSS oleks piisav. Asjast huvitatud saaks ise omale sobivasse kalendersüsteemi aja sisestada.

Vabariigi Valitsuse otsedemokraatiaportaal

Teie 10.11.2007
Täna Otsustan Mina

Meie 11.01.2008 nr I-1.13/17102

Vastus XML/RSS ja iCAL väljundi loomisele riigihangete registris

Austatud härra Jaanus Nurmoja

Riigihangete registris on realiseeritud infotellimuste tellimise võimalus, kus hankija koostab tema vajadustele vastava infotellimuse ja tulemusena saab valitud tingimusi rahuldava teate avaldamisel riigihangete registris oma e-posti aadressile vastavasisulise e-kirja.
Kaalume RSS ja iCal funktsionaalsuse lisamist riigihangete registri infotellimuse funktsionaalsusele ja positiivse otsuse korral võtame RSS ning iCal võimaluste kasutamise lisamise infotellimuse funktsionaalsusele oma registri arenduse tööplaani.

Lugupidamisega

Ivari Padar
Rahandusminister

Tea Varrak
Kantsler

___________________
Toomas Laigna 611 3693
toomas.laigna@fin.ee