Eesti Vabariik

3 posts

Minu küsimused: see, mida loodan ise käsitleda mõttetalgutel

1. Valitsemiskultuur – Kuidas muuta töötasustamine avalikus sektoris ja üldse Eestis õiglaseks? Põhipostulaadid Avalikul sektoril peab olema ühtne palgasüsteem ja -skaala astmed 0-36 (0-astme nimi on aluspalk) iga aste erineb eelmisest 12-nes juur kahest korda kõrgeim aste = 8 aluspalka (president) kõrgharidusega spetsialisti ning sotsiaaltöötaja, pedagoogi, politseiniku, päästja ja sõjaväelase […]

Suureks kulukärpeks lihtne, ent julm retsept olemas?

31. jaanuari saates “Rahva teenrid” arutlesid ajakirjanikud üleüldise, nö solidaarse palgakärpe võimalusi. Muu hulgas anti mõista, et ühiskonna tervise huvides on vajalik kärbete toimumine ka juhtide osas.Leian, et täna peaksid juhtide palgakärped olema radikaalsemad kui tavatöötajatel. Palgatõus pole ju krooni kehtimahakkamisest saadik solidaarsusega silma paistnud. Nüüd on küsimus, mismoodi see […]

Detsembrikuumus: action, mis paneb mõtlema. Loodetavasti.

Esiteks tahan soovitada käia kõigil "Detsembrikuumust" vaatamas. Nõretava patriotismi ja propaganda asemel saate väärika filmielamuse. Muidugi, kui detailidesse süveneda, küllap siis ka puudusi leiab. Näiteks oli minu meelest liiga pikalt peatutud muudel tulevahetustel, samas tundsin puudust stseenist, mis kujutanuks paanikat riigivanema majas Toompeal. Sündmuste kogu traagika ja olukorra kriitilisuse juures […]