eestlaste iive

3 posts

Teemad foorumis, mida soovitan teistel tõstatada

Olen “Minu Eesti” mõttetalgutel tõstatanud mitmeid küsimusi. Seda on rohkem kui ise puhtfüüsiliselt jõuaksin vedada 1. mail mistahes mõttekojas. Samas oleks mul hea meel, kui neid võtaks arutada ja arendada mõni teine huviline kusagil mujal. 1. Kuidas teadvustada karistuse vältimatust kuriteo eest – kriminaalvastutuse iga ja videovalve Kriminaalvastutuse iga 11-aastaselt, […]

Minu küsimused: see, mida loodan ise käsitleda mõttetalgutel

1. Valitsemiskultuur – Kuidas muuta töötasustamine avalikus sektoris ja üldse Eestis õiglaseks? Põhipostulaadid Avalikul sektoril peab olema ühtne palgasüsteem ja -skaala astmed 0-36 (0-astme nimi on aluspalk) iga aste erineb eelmisest 12-nes juur kahest korda kõrgeim aste = 8 aluspalka (president) kõrgharidusega spetsialisti ning sotsiaaltöötaja, pedagoogi, politseiniku, päästja ja sõjaväelase […]

Kes võiks olla inimnäolise rahvusluse kandja Eestis? Rahvaliit?

Visiooni "15 aasta pärast poolteist miljonit eesti keele kõnelejat" esmasõnastaja Eesti iseseisvuse taastamise 15 aastapäeval oli küll Mart Laar IRL-ist, ent see ei tähenda, et seda visiooni ei võiks veelgi jõulisemalt omaks võtta mõni muu erakond. Näiteks parajasti eneseotsingute staadiumis Rahvaliit, kusjuures asudes selgelt nö inimnäolise rahvusluse positsioonile, millest on […]