miinimumpalk

2 posts

Odav ja kallis Euroopa Liit

Ilmunud ajalehes Kuulutaja 27.07.2012 (vt ka paberlehte), siin on lisaks mõned täiendavad tabelid. Kaupade ja teenuste hinnatasemeted erinevad Euroopa Liidus riigiti kuni kolm korda, sisemajanduse kogutoodang kohati enamgi, selgub Eurostati andmetest. Hoopis suuremad erinevused valitsevad aga miinimumpalkade vahel. Euroopa Liidu madalaima ja kõrgeima miinimumpalga vahe on 13-kordne, hinnaerinevusi ehk palkade […]

Teemad foorumis, mida soovitan teistel tõstatada

Olen “Minu Eesti” mõttetalgutel tõstatanud mitmeid küsimusi. Seda on rohkem kui ise puhtfüüsiliselt jõuaksin vedada 1. mail mistahes mõttekojas. Samas oleks mul hea meel, kui neid võtaks arutada ja arendada mõni teine huviline kusagil mujal. 1. Kuidas teadvustada karistuse vältimatust kuriteo eest – kriminaalvastutuse iga ja videovalve Kriminaalvastutuse iga 11-aastaselt, […]